Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców PodatkowychKrajowa Izba Doradców Podatkowych

Oferta

Usługi księgowe

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta lub w jego siedzibie
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanych form opodatkowania
  • przygotowanie i weryfikacja we współpracy z Klientem zasad (polityki) rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
  • przygotowanie okresowych raportów finansowych zgodnie ze standardami Klienta
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości
  • prowadzenie ewidencji księgowej projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich, budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  • współpraca z audytorami Klienta
  • wdrażanie systemów finansowo-księgowych

Zainteresowała Cię oferta biura rachunkowego?

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy