Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców PodatkowychKrajowa Izba Doradców Podatkowych

Oferta

Obsługa płacowo-kadrowa

  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  • rejestracja przedsiębiorcy dla celów ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego
  • rejestracja dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników
  • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych
  • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji do stosownych organów

Zainteresowała Cię oferta biura rachunkowego?

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy