Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców PodatkowychKrajowa Izba Doradców Podatkowych

Cennik

Księga Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt Ewidencjonowany, bez ewidencji VAT

Ilość zaksięgowanych pozycji

kwota netto (zł)

do 10

100,00 zł

11-20

130,00 zł

21-30

160,00 zł

31-45

190,00 zł

46-60

220,00 zł

61-75

250,00 zł

76-90

280,00 zł

każde kolejne 15 pozycji

30,00 zł

Księga przychodów i Rozchodów lub Ryczałt Ewidencjonowany, z ewidencją VAT

Ilość zaksięgowanych pozycji

kwota netto (zł)

do 10

150,00 zł

11-20

180,00 zł

21-30

210,00 zł

31-45

240,00 zł

46-60

270,00 zł

61-75

300,00 zł

76-90

330,00 zł

każde kolejne 15 pozycji

30,00 zł

Księgi rachunkowe

Ilość zaksięgowanych pozycji

kwota netto (zł)

do 50

600,00 zł

51-80

800,00 zł

81-110

1000,00 zł

111-140

1200,00 zł

141-170

1400,00 zł

171-200

1600,00 zł

Powyżej 200 dokumentów

ustalane indywidualnie

Cena prowadzenia ksiąg rachunkowych ustalana jest indywidualnie w drodze kontaktu z Klientem. Cena uzależniona jest m.in. od ilości dokumentów, specyfiki prowadzonej działalności czy stopnia zinformatyzowania procesów księgowych.Usługakwota netto (zł)

Obsługa płacowo-kadrowa pracownika

40,00 zł

Obsługa płacowa pracownika

30,00 zł

Umowa zlecenie lub o dzieło

30,00 zł

Rozliczenie wspólnika spółki cywilnej lub osobowej handlowej

20,00 zł

Sporządzenie deklaracji lub informacji VAT dla podatnika zwolnionego z VAT

20,00 zł

Kasowa metoda rozliczania VAT

50,00 zł

Obsługa prawna i doradztwo podatkowe

Ceny świadczonych usług udostępniane są indywidualnie w drodze kontaktu z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy.

Ceny za usługi księgowe zależą m.in. od:

liczby dokumentów księgowych

formy opodatkowania

liczby pracowników

formy działalności

stopnia zinformatyzowania procesów księgowych

innych czynników np. czy Klient jest płatnikiem VAT

W cenie za usługę Klient otrzymuje:

doradztwo z zakresu obowiązków podatkowych, rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych

pomoc w założeniu firmy

sporządzenie sprawozdania finansowego lub zeznania rocznego

prowadzenie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

reprezentowania Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

dostarczenie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego i ZUS

Zainteresowała Cię oferta biura rachunkowego?

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy